برچسب: vzlinux 8.4

VzLinux 8.4 منتشر شد

VzLinux، محصولی از Virtuozzo International GmbH، یک توزیع رایگان و منبع باز است که از کد منبع Red Hat Enterprise Linux ساخته شده است.

ادامه مطلب »