عناوین و تقویم دوره‌های آموزشی
خانه لینوکس شیراز

به منظور مشاوره و ثبت نام در دوره‌ها، لطفاً با کارشناسان آموزش از طریق شماره ۵۳۳۴-۴۸۷-۰۹۱۷ در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. همچنین، در صورت تمایل به شرکت در دوره‌ها، می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید. همکاران ما در طول ساعات اداری از ساعت ۹ تا ۱۶ با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات دوره‌ها را به اطلاع شما خواهند رساند.
نام دوره آموزشینام استادنوع برگزاریمحل برگزاریطول دوره آموزشیشهریهروز برگزاریزمان برگزاریزمان شروع دوره
Network Plusمسعود پاک نیتآنلاینخانه لینوکس شیراز
۲۵ ساعت۲٬۷۸۰٬۰۰۰ تومانسه شنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۲۳ مرداد
پایتون (مقدماتی و متوسطه)پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۴۰ ساعت۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومانپنجشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۲۵ مرداد
دوره جامع امنیت (Security Plus, CEH)پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۸۰ ساعت۹٬۹۹۰٬۰۰۰ توماندوشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۲۷ خرداد
Linux Essentialپیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۳۰ ساعت۳٬۹۸۰٬۰۰۰ تومانشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۳ شهریور
VOIP - Issabelمسعود پاک نیتحضوریخانه لینوکس شیراز
۳۰ ساعت۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومانچهارشنبهاز ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۲۵ اردیبهشت
Linux Plusپیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۵٬۸۹۰٬۰۰۰ توماندوشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۲۷ مرداد
LPI1(101, 102)پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۶۰ ساعت۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومانسه‌شنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۷ مهر
LPI1(101, 102) -360پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۱۰۰ ساعت۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومانسه‌شنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۲۷ مرداد
LPI2(201, 202)پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۶۰ ساعت۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومانشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۱۷ آذر
LPI2(201, 202)-360پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۸۰ ساعت۱۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومانچهارشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۱۷ مرداد
Linux Essential, LPIC1, LPIC2پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۱۲۰ ساعت۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومانشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۱۰ شهریور
Linux Essential, LPIC1, LPIC2- 360پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۲۰۰ ساعت۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومانشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۲۴ شهریور
LPIC3-300 (Mixed Environment)پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۷٬۹۸۰٬۰۰۰ تومانشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۷ مهر
LPIC3-303 (Security)پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۷٬۵۸۰٬۰۰۰ تومانشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ ۲۲ اردیبهشت
LPIC3-305 (Virtualization and Containerization)پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۷٬۵۸۰٬۰۰۰ تومانشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
LPIC3-306 (Virtualization and Containerization)پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۷٬۵۸۰٬۰۰۰ تومانشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
‌‌Bash Scripting پیمان لاریحضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۷٬۵۸۰٬۰۰۰ تومانسه شنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
Cloud Computing
(Openstack)
-
حضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۷٬۵۸۰٬۰۰۰ توماندوشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
دوره جامع Docker-حضوری
خانه لینوکس شیراز
۴۰ ساعت۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومانچهارشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
دوره جامع Kubernetes-حضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۷٬۵۸۰٬۰۰۰ تومانیکشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
دوره جامع Ansible-حضوری
خانه لینوکس شیراز
۴۰ ساعت۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومانچهارشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
دوره جامع Puppet-حضوری
خانه لینوکس شیراز
۴۰ ساعت۵٬۹۹۰٬۰۰۰ توماندوشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
Linux Monitoring-حضوری
خانه لینوکس شیراز
۵۰ ساعت۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومانسه شنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
دوره جامع DevNet-حضوری
خانه لینوکس شیراز
۱۰۰ ساعت۱۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومانپنجشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
دوره جامع DevOps-حضوری
خانه لینوکس شیراز
۱۰۰ ساعت۱۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومانپنجشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -
دوره جامع Network Automation-حضوری
خانه لینوکس شیراز
۸۰ ساعت۱۱٬۳۸۰٬۰۰۰ تومانپنجشنبهاز ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ -